Lyset i dig og i alt

En kanalisering er et budskab fra et eller flere åndelige væsner, der skabes kontakt til, eller som skaber kontakt, igennem meditation eller en meditationslignende tilstand. Da budskaberne kommer fra en højere bevidsthed, vil sproget i en kanalisering oftest være et mere højtideligt sprog, end vi normalt benytter os af. 

Når man læser en kanalisering, er det vigtigste at læse “med hjertet”, altså mere at mærke, hvad det gør ved en, end at forstå indholdet (det skal lige siges, at man selvfølgelig kan begge dele).

Dette gyldne blad vidner om lysets tjenere. Lyset der til altid og evighed vil lyse over mennesker, væsener og andet levende. Lyset bærer i sit vidne kærligheden af den rene slags. Og dette lys gives til alt og til altet. Lyset finder sin vej til hvert et væsen og åbner en sprække, hvor igennem det kan lyse og belyse sindets mangfoldighed. Men det stejle menneske forsøger ihærdigt at lukke sprækken, når det oplyses, pga. frygt. Lad sprækken åbne sig, lad den åbne dit sind for lyset, lyset der vil oplyse og belyse dit sinds mørke afkroge, men også og ikke mindst dit sinds åbne og lyse rum, hvori alt smukt gror og vokser til glæde for dig og livet.

Lyset er oplyst af kærligheden. Lyset er. Og i dit lys vil du finde kernen til lysets stilhed og glæde. Kernen til lysets ophav og kernen til lysets moder. Lysets magt er over og i dig, lyset er og vil være i al evighed. Det smukkeste og reneste lys, et skær af himmerige og kærlighed og et skær af Gud, der er alle til del.

Du, menneske, har alt til del, alt det du ønsker af kærlighed, had, frygt, glæde, lykke – alt. Du vælger selv, hvad du ønsker at behage dig med, du vælger selv, hvad du ser i livet. Men bag og i alt er lyset, lyset som en gave til dig om kærlighedens væsen. Og lyset vil vise dig vejen, om det er i hadets eller kærlighedens vej. Lyset dæmrer i alt og ses af de, der ønsker at se det. Sorte huller fyldes, fyldes med det du ønsker. Ønsker du at grave dybere i mørket, er dette muligt, ønsker du at fylde hullet med lys er dette også muligt. Lyset er til din rådighed, hvert sekund du ønsker…

Og det er her lysets tjenere begiver sig på deres vej til alt levende. Lysets tjenere åbner passager til det levende væsen, åbner hjerte energien for modtagelse af lysets velsignelse. Lysets tjenere kommer af deres ophav, af og fra lyset med lyset som deres – de er tjenere af Guds nåde. De er lysets manifesterede energi. For lyset er. Lysets tjenere er den manifestrede energi, der er til rådighed for jordelivets væsener.

Se dit lys som et minde om tidligere inkarnationers glæde og lykke. Se dit lys som sprogets grundsten. Af lyset kom alt, og alt er lys. Men lysets tjenere bærer i sig et minde fra din sjæls inkarnation i tidligere tider. Et minde til dig om at du er lys, at du er skabt i og af lyset – og et minde om at lyset er.

Tag imod mindet, tag imod lyset. Lysets tjenere viser dig vejen til din sprække og hjælper dig til at holde sprækken åben for lyset. Lysets tjenere er hos dig, når du ønsker det, de står hos dig og er til din rådighed. Bag dem og i dem er lyset, der skinner og vil få dig til at skinne.

De er tjenere af lyset. De åbner porte for de, der ønsker det, og de åbner døre på klem for de, der ønsker det. Vi er lysets tjenere, vi ønsker at videregive lyset til menneskeheden, vi ønsker at åbne porte på vid gab og døre på klem, vi ønsker at lyset skal ske fyldest.

Læs dette, men mærk først fremmest lyset i ordene, i sproget, det er det, der vil give dig mening, det er det, der vil åbne for lyset i dig. Dette evige lys der er bag og i alt.

Recommended Posts