Hvad er Healing og Proceshealing

Vi kan heales og bliver healet på mange forskellige måder, for vi er alle forskellige. Og sjældent er én metode nok til at skabe balance i netop din udfordring.

​Med Proceshealing kommer healeren hele vejen rundt om dig, dine udfordringer og årsagerne til dem. Healingen afpasses netop dit behov, med den healingsmetode og den mængde af energi, netop du har behov. Og de redskaber og øvelser, du får til at hjælpe processen til at manifestere sig i dit fysiske liv, er fra en bred vifte af behandlingsmetoder og terapeutiske værktøjer, så også disse målrettes præcis til den mest optimale hjælp til dig og din proces mod balance og et bedre liv til følge.

bliv healet

Hvad er healing?

Healingsenergien kan sammenlignes med ilten omkring os.

Vi bruger alle ilt hele tiden, den er omkring os og til rådighed døgnet rundt. Vi er ikke bevidste om, at vi indtaget ilten konstant 24 timer i døgnet, men vi modtager det/tager for os af det. Nogle mennesker kan have svært ved at trække vejret og dermed få ilt nok. Til dem har vi ilttanke og -masker til rådighed, så de kan få koncentreret ilt i den mængde, der passer til hver enkelt patients behov.

Det er det samme ift. healing. Den universelle healende energi er omkring os hele tiden og til rådighed for os alle, vi kan bare tage for os af den. Men nogle gange kan vi have behov for en mere koncentreret healing, og til det er redskabet en healer.

Healing er videreformidling af energi. En allestedsnærværende healende energi, der gennem healeren koncentreres og målrettes til lige præcis det behov, modtageren af healingen har, ligesom ilt tilførslen i en iltmaske tilpasses det behov, patienten har…


En trænet healer, der er trænet i at kontakte den åndelige verden, trænet i at sætte sig selv til side og være en åben og ren kanal for en fokusering af energien, kan skabe en energiform der minder om en laserstråle – større eller mindre – af den allestedsnærværende energi, således at energien kan målrettes specifikke områder i klientens energilegemer og dermed optimere tilførslen af den rette mængde energi til det fysiske legeme såvel som til følelses- og tankelegemet hos klienten.

Energien vil igangsætte en proces, hvor energien, der er tilført området, vil belive enhver fysisk som ikke-fysisk celle og med den bevægelse, der derved sættes i gang belive hele området. Gennem denne proces sættes en bevægelse i gang i hele energisystemet, da energien nu kan flyde frit gennem hele systemet, uden nogen ”propper” eller ”døde” områder. Og dermed tilføres ny energi til systemet/sættes ny energi i gang i hele energisystemet og i den fysiske krop. En heling af klienten er i gang.

Hvis klienten fortsætter i sine gamle mønstre, fysisk og psykisk, aftager energiens virkning, da der igen vil opstå en prop eller dødt område i energien, og derved kan healings-sessionerne blive ”evige”, da der vil være behov for jævnlig energitilførsel, så længe klienten forbliver i sit mønster.

Når man, som i Proceshealing, bruger komplementær hjælp, altså flere behandlingsteknikker og terapeutiske redskaber til at hjælpe klienten, vil healingsperioden afkortes væsentligt, da dette optimerer muligheden for, at klienten får succes med at ændre sine mønstre til mere konstruktive mønstre. Proceshealeren tilgår klienten ad flere veje, psykisk og fysisk samtidig med, at processen hjælpes og støttes med healingen, som er grundlaget for, at processen gøres nemmere for og også kommer indefra klienten.

Proceshealing er, som ordet siger, en proces. En proces, hvor healeren clairvoyant ser på, hvilke ubalancer der ligger til grund for den udfordring, klienten kommer med, så healingen kan målrettes så præcis som muligt. Men i høj grad også så proceshealeren clairvoyant kan få vist, hvad klienten selv kan gøre i sit liv for at hjælpe healingsprocessen.

For i mit univers ligger årsagen til enhver fysisk sygdom i vores følelser og tankemønstre. Hvis vi ikke forholder os til de følelser, der ”banker på”, og/eller ikke stopper op og forholder os til de tanke- og handlemønstre, der ikke gode for os, så kan disse ubalancer, der derved skabes, manifesteres i vores fysiske krop som sygdom eller lign.

Derfor skal man i enhver healingsproces ind og se på, mærke og forholde sig til sine følelser og sine tanke- og handlemønstre og finde ud af og erkende hvad der ligger bag ubalancerne i disse, for da kan ubalancerne forløses og balance opstå. Healingen er en støtte til at skabe balance i klientens energisystem, i følelses- og tankelegemet, så processen bliver nemmere for klienten.

Proceshealing er tresidig

  1. Clairvoyancen hjælper dig til en forståelse og erkendelse af årsagen til dine udfordringer.
  2. Healingen hjælper energimæssigt til at skabe balance i årsagen i dine følelser og tankemønstre, så processen arbejder indefra.
  3. Redskaberne/øvelserne mm. du får fra gang til gang, hjælper dig til at manifestere de forandringer, processen åbner mulighed for, der kan ske.

De redskaber, proceshealeren videregiver til dig, er fra healerens viden om og erfaring med andre behandlingsmetoder og terapeutiske værktøjer, så du kan hjælpes på den måde, der er bedst for og passer til dig – og dermed få den mest optimale hjælp til netop din udfordring og til den bagage du har med dig.

Og husk, at du til hver en tid kan bede om healing til dig selv, til den/de udfordring(er) du har. Den universelle healende energi er som sagt omkring hele tiden, og med din bøn om hjælp kan den målrettes til netop det, du har brug for.

Hvis du er interesseret i et forløb med Proceshealing, kan du læse mere om, hvordan det foregår mm. og booke en tid hos mig, ved at klikke her.

Er du interesseret i at blive uddannet til Proceshealer, kan du læse meget mere om uddannelsen, Proceshealing og ansøge om optagelse ved at klikke her.