Sensitiv eller clairvoyant

Rigtig mange mennesker er meget sensitive, og mange spørger mig, om de så er clairvoyante.

Og nej, man er ikke nødvendigvis clairvoyant, fordi man er sensitiv. Sensitivitet og clairvoyance er ikke det samme, men det kan hænge sammen.

Sensitivitet er en træning i/en evne til at opfange andres tilstand her og nu. Det er et forsvarsværn, der minder om et dyrs instinkter. Ofte bunder sensitivitet i en barndom, hvor man ”har været nødt til” at være på forkant af begivenhederne, være forberedt på, hvordan situationen og stemningen var i hjemmet, så man har kunnet gebærde sig i det og dermed forebygge ubehagelige episoder, med sin egen gøren. Man har trænet det at kunne mærke, hvordan andre har det, hvad de evt. kan finde på mm.

Du kan høre mere om, hvad jeg oplever, sensitivitet er og få øvelser til at lære at håndtere din sensitivitet i tre videoer om emnet på min YouTube kanal. Du kan se videoerne ved at klikke her.

Clairvoyance er evnen til ikke blot at kunne mærke, hvordan personen har det lige nu, men også at kunne registrere årsagen til det, at kunne se dybt i personen og finde den reelle årsag til, hvornår, hvorfor og hvordan personens handle-, følelses- og tankemønstre er opstået. Og derudover er clairvoyance naturligvis også evnen til at kunne se ind i personens nutid, fortid og fremtid, kontakt med afdøde og andre åndelige væsener og meget mere.

For at kunne arbejde som professionel clairvoyant er det derfor vigtigt, at man lærer at håndtere sin sensitivitet, at kunne sætte den til side, da vores egne følelser og tanker altid er indblandet i vores sensitivitet. Og de (vores egne følelser og tanker) har intet at gøre, ingen relevans, når vi arbejder som clairvoyant, for under en clairvoyance skal den clairvoyante være en ren kanal, for det vi registrerer/får at vide om og til klienten.

En clairvoyant er ”blot” en megafon, en tolk, der ordret skal videregive det registrerede til klienten uden indblanding af sig selv, sine egne følelser, tanker og meninger – og det kræver træning 🙂

Det er blandt andet ovenstående, der er årsag til, at man har brug for en grundig uddannelse til professionel clairvoyant, og vejen derhen går gennem dyb personlig udvikling, meditationspraksis mm. og naturligvis træning, træning og træning.

I en video på min YouTube kanal uddyber jeg, hvad jeg mener, der skal til for at kunne arbejde som professionel clairvoyant, hvad uddannelsen på Clairvoyancevejleder Skolen indeholder og ikke mindst hvorfor. Du kan se videoen ved at klikke her

Du bestemmer, hvor din bevidsthed er

Åben dit sind. Åben det for det, der ligger lige for. Dit sinds værktøj kan både skabe smukke relationer og smukke vibrationer i dig, men det kan også larme, som ethvert andet fysisk værktøj. Spørgsmålet er, hvor du lægger dit fokus – i larmen eller i det der skabes i og omkring dig, når du bruger dit sind, dit værktøj til at manifestere.

Kanter skal slibes, andet skal pudses af og noget behøver større, stærkere og mere larmende værktøj for at blive skabt, især når det er nye områder, du bevæger dig ind på.

Når du begiver dig ud i ukendt land, går dit sind i gang med at arbejde med det grove værktøj, slagboremaskinen, hammeren og mejslet – det larmer. I dit sinds værktøjskasse, hives der op af forskellige redskaber til at skabe det smukke ud af den situation, du befinder dig i. Først det grove værktøj, og efterhånden finere og finere og mindre og mindre larmende værktøj.

På ny grund, finder sindet hurtigt frygten frem, det ser ud med frygtens øjne på det nye – og frygten larmer, så du har svært ved at se og høre andet end den. Frygten holder sit tag i dit dig, indtil den har skabt det første grove billede af din situation, indtil du har formået at se og høre lidt af det, der er foran dig, bag frygtens larm. Dernæst åbnes værktøjskassen for bekymringen…

Den larmer lidt mindre, men har stadig en meget høj lyd og kræver et stort fokus af dig. Bekymringen finder hele tiden nye hjørner, der skal afrundes, nye steder der skal slibes til, og kræver dit fokus der.

Som et lille barn der ønsker at beskæftige sig med noget farligt, men som du som den voksne fortæller, at det ikke kan. Barnet forsøger at kræve din opmærksomhed med gråd og larm. Og du kan vælge at give gråden og larmen opmærksomhed, at gå ind i det, eller du kan vælge at vende barnets opmærksomhed et andet sted hen, hen mod noget ufarligt og dejligt, for derved at få både barnets og din opmærksomhed hen mod en dejlig oplevelse, i stedet for i larmen af gråd og larm.

Som med barnet kan du også i dit sind vælge at blive i larmen, blive med dine bekymringer, eller du kan vælge at vende dit fokus til et andet område i dit sind. Når du formår dette, vil bekymringerne fortage sig og området, der i dit sind skal slibes og have skabt en ny form, en ny iagttagelsesmåde, vil ad anden og blidere vej – dine oplevelser -rettes til.

Dernæst kommer næste værktøj i brug, forbeholdet. Forbehold for det nye, du oplever. Du vil holde din energi tilbage, ikke deltage i situationen men observere den, da du stadig tiltrækkes af larmen fra bekymringen i dit sind. Endnu en afpudsning i dit sind finder sted. Endnu en opmærksomhed kræves af dig, væk fra situationen du er i, til larmen i dit sind.

Stille og roligt skifter dit sind værktøj og tager handlingens værktøj frem. Sandpapiret, der skal slibe endnu nogle hjørner i dig. Du begiver dig ud i situationen og deltager i den, larmen i sindet er blevet mindre, og du kan efterhånden gøre noget, tage del. Sindet vil da ind imellem gribe til det grovere værktøj, når dine handlinger finder ind til kroge, der ikke i første omgang blev ordnet, og tilbage til det finere sandpapir. Du vil opleve larm, og du vil opleve mindre larm i løbet af dine handlinger.

Og efterhånden som sindets hjørner er slebet, vil roen stille og roligt komme til stede i dig, du vil føle dig tryg, du vil mærke dig, din sjæl og vide, at alt er godt. Barnet har nu overgivet sig til det dejlige, det ufarlige og nyder oplevelsen.

Sindet vil altid arbejde for dig med dets forskellige redskaber. Det vil skabe smukke former, rolige omgivelser, og det vil hjælpe dig til at komme nærmere til din sjæl. Til at kunne mærke dig, din sjæl, og den tryghed, åbenhed og kærlighed til alt.

Og du kan altid vælge, om du vil have opmærksomheden i sindets larm, have din opmærksomhed hos værktøjet, der arbejder for dig, eller om du vil have den i din sjæls åbenhed for nyt i livet. Som stod du på en byggeplads, hvor arbejdsmændene er i gang med hver sit værktøj og redskaber, med stor larm til følge. Her kan du vælge, om du vil have din opmærksomhed i larmen, og dermed blive holdt fast af den, eller om du vil tage høreværn på, så du kan bevæge dig i større ro og kommunikere gennem værnets samtalemuligheder med de andre med høreværn. Om du vil bevæge dig i larmen med de andre, der er i larmen, eller om du vil tale med dem, der også har høreværn og samtalemulighed. Om du vil nyde det, arbejdsmændene skaber med deres larm, eller om du vil have fokus på larmen i skabelsen.

Du vælger, hvor din opmærksomhed skal ligge: I værktøjets larm, eller i det værktøjet skaber. Om den skal ligge dine tankers og følelsers uro, eller om den skal ligge i roen inde bag. Uanset hvad du vælger, slibes dit sind til det, du skal opleve. 

Du vælger ruten i hen til dig: i larmen eller i roen.