Du bestemmer, hvor din bevidsthed er

Åben dit sind. Åben det for det, der ligger lige for. Dit sinds værktøj kan både skabe smukke relationer og smukke vibrationer i dig, men det kan også larme, som ethvert andet fysisk værktøj. Spørgsmålet er, hvor du lægger dit fokus – i larmen eller i det der skabes i og omkring dig, når du bruger dit sind, dit værktøj til at manifestere.

Kanter skal slibes, andet skal pudses af og noget behøver større, stærkere og mere larmende værktøj for at blive skabt, især når det er nye områder, du bevæger dig ind på.

Når du begiver dig ud i ukendt land, går dit sind i gang med at arbejde med det grove værktøj, slagboremaskinen, hammeren og mejslet – det larmer. I dit sinds værktøjskasse, hives der op af forskellige redskaber til at skabe det smukke ud af den situation, du befinder dig i. Først det grove værktøj, og efterhånden finere og finere og mindre og mindre larmende værktøj.

På ny grund, finder sindet hurtigt frygten frem, det ser ud med frygtens øjne på det nye – og frygten larmer, så du har svært ved at se og høre andet end den. Frygten holder sit tag i dit dig, indtil den har skabt det første grove billede af din situation, indtil du har formået at se og høre lidt af det, der er foran dig, bag frygtens larm. Dernæst åbnes værktøjskassen for bekymringen…

Den larmer lidt mindre, men har stadig en meget høj lyd og kræver et stort fokus af dig. Bekymringen finder hele tiden nye hjørner, der skal afrundes, nye steder der skal slibes til, og kræver dit fokus der.

Som et lille barn der ønsker at beskæftige sig med noget farligt, men som du som den voksne fortæller, at det ikke kan. Barnet forsøger at kræve din opmærksomhed med gråd og larm. Og du kan vælge at give gråden og larmen opmærksomhed, at gå ind i det, eller du kan vælge at vende barnets opmærksomhed et andet sted hen, hen mod noget ufarligt og dejligt, for derved at få både barnets og din opmærksomhed hen mod en dejlig oplevelse, i stedet for i larmen af gråd og larm.

Som med barnet kan du også i dit sind vælge at blive i larmen, blive med dine bekymringer, eller du kan vælge at vende dit fokus til et andet område i dit sind. Når du formår dette, vil bekymringerne fortage sig og området, der i dit sind skal slibes og have skabt en ny form, en ny iagttagelsesmåde, vil ad anden og blidere vej – dine oplevelser -rettes til.

Dernæst kommer næste værktøj i brug, forbeholdet. Forbehold for det nye, du oplever. Du vil holde din energi tilbage, ikke deltage i situationen men observere den, da du stadig tiltrækkes af larmen fra bekymringen i dit sind. Endnu en afpudsning i dit sind finder sted. Endnu en opmærksomhed kræves af dig, væk fra situationen du er i, til larmen i dit sind.

Stille og roligt skifter dit sind værktøj og tager handlingens værktøj frem. Sandpapiret, der skal slibe endnu nogle hjørner i dig. Du begiver dig ud i situationen og deltager i den, larmen i sindet er blevet mindre, og du kan efterhånden gøre noget, tage del. Sindet vil da ind imellem gribe til det grovere værktøj, når dine handlinger finder ind til kroge, der ikke i første omgang blev ordnet, og tilbage til det finere sandpapir. Du vil opleve larm, og du vil opleve mindre larm i løbet af dine handlinger.

Og efterhånden som sindets hjørner er slebet, vil roen stille og roligt komme til stede i dig, du vil føle dig tryg, du vil mærke dig, din sjæl og vide, at alt er godt. Barnet har nu overgivet sig til det dejlige, det ufarlige og nyder oplevelsen.

Sindet vil altid arbejde for dig med dets forskellige redskaber. Det vil skabe smukke former, rolige omgivelser, og det vil hjælpe dig til at komme nærmere til din sjæl. Til at kunne mærke dig, din sjæl, og den tryghed, åbenhed og kærlighed til alt.

Og du kan altid vælge, om du vil have opmærksomheden i sindets larm, have din opmærksomhed hos værktøjet, der arbejder for dig, eller om du vil have den i din sjæls åbenhed for nyt i livet. Som stod du på en byggeplads, hvor arbejdsmændene er i gang med hver sit værktøj og redskaber, med stor larm til følge. Her kan du vælge, om du vil have din opmærksomhed i larmen, og dermed blive holdt fast af den, eller om du vil tage høreværn på, så du kan bevæge dig i større ro og kommunikere gennem værnets samtalemuligheder med de andre med høreværn. Om du vil bevæge dig i larmen med de andre, der er i larmen, eller om du vil tale med dem, der også har høreværn og samtalemulighed. Om du vil nyde det, arbejdsmændene skaber med deres larm, eller om du vil have fokus på larmen i skabelsen.

Du vælger, hvor din opmærksomhed skal ligge: I værktøjets larm, eller i det værktøjet skaber. Om den skal ligge dine tankers og følelsers uro, eller om den skal ligge i roen inde bag. Uanset hvad du vælger, slibes dit sind til det, du skal opleve. 

Du vælger ruten i hen til dig: i larmen eller i roen.

Recommended Posts