Rodchakraet

Indhold

Fysisk placering: Ved dit haleben.

Påvirkningsfarve: Rød.

Du kan påvirke og dermed hjælpe til at skabe balance i dit rod­chakra og dets tilhørende bevidsthedsområde med farven rød. Visua­liser en rød energi omkring dit haleben og/eller bær rødt tøj, indtag røde fødevarer og lignende.

Bevidsthedsområde: Livskraft, jordforbindelse, begær efter oplevelse, manifestation, tillid, samhørighed.

Overskriften, når du har trukket et budskab, der refererer til rodchakraet.
Hvad vil jeg? Hvad søger jeg?


Psykisk forbindelse

I rodchakraet ligger dit urbegær efter oplevelser og erfaringer. Et begær efter livet, sex, mad, viden, kærlighed, omsorg, bolig, venskab, udvikling, arbejde, penge, anerkendelse mm.

Erkender du dine begær og efterlever dem, går efter dem og manifesterer dem, bliver energien lettere i området, og der vil være en tilstand af ro i dit fundament, som danner basen for al balance i dig. Det handler om at være til stede, have jordforbindelse og erkende dine behov og ønsker, dit begær.

Behov og ønsker, som du ikke kan eller vil erkende og dermed ikke manifesterer eller handler på, skaber ubalance i dit rodchakra og i hele bevidsthedsområdet, som refererer til chakraet. Da det er dit fundament, det alt andet i dig bygger på, vil det være med til, at der ikke kan skabes balance i de øvrige chakraers bevidsthedsområder.

Når du har trukket et Divine Guidance kort, der refererer til rodchakraet, angiver det, udover kortets budskab, at der er ubalance i dit rodchakra, altså at du ikke erkender og handler på dine begær efter oplevelse på alle planer.

Ubalance i rodchakraet kan blandt andet føles som stagnation, at du ikke kan komme videre med dit liv, samtidig med at det giver sig udslag i, at det er svært for dig at mærke dine ønsker og behov. Du søger efter noget, uden at vide hvad det er, du har lyst til, og får ikke ingen opfyldelse af dit begær.

 

Fysisk forbindelse

På fysisk plan har rodchakraet forbindelse til benene, underlivet, kønsorganerne og den nederste del af tarmsystemet.

Ved længerevarende ubalance i rodchakraet, længerevarende bevidst eller ubevidst fornægtelse af dine begær, ønsker og behov, kan ubalancen manifestere sig fysisk, i form af smerter og/eller dårligt kredsløb i benene, tarmproblemer, underlivsproblemer og madlede i forskellige afskygninger.

Har du problemer i et eller flere af disse områder i din krop, indikerer det, at der er en ubalance i forhold til dit begær, dine ønsker, og i at handle på dem, efterleve og manifestere dem.

 

Øvelser med hjælp til at skabe mere balance og større indsigt i dig

ØVELSE 1
 • Find papir og kuglepen frem og sæt dig et stille sted, hvor du ikke kan forstyrres.
 • Tag nogle dybe vejrtrækninger, og forestil dig, at du trækker din energi hjem til dig – og ned i dit rodchakra.
 • Forestil dig, at du åbner energien og hele området omkring dit rodchakra, visualiser det åbner sig.
 • Spørg dig selv, hvilke begær og behov du ønsker opfyldt?
 • Skriv det ned.
 • Når du har skrevet alt ned, læs da listen igennem.
 • Vælg en af tingene, du vil have fokus på nu.
 • Handl på det, søg efter opfyldelse af det – og opfyld det.
 • Gå til næste punkt på din liste, få fokus på det, handl på det og opfyld det.
 • Derefter næste punkt, osv.

 

ØVELSE 2:

Sideløbende med eller efter øvelse 1

 • Find papir og kuglepen frem og sæt dig et stille sted, hvor du ikke kan forstyrres.
 • Tag nogle dybe vejrtrækninger, og forestil dig, at du trækker din energi hjem til dig – og ned i dit rodchakra.
 • Forestil dig, at du åbner energien og hele området omkring dit rodchakra, visualiser det åbner sig.
 • Spørg dig selv: ”Hvad søger jeg, og hvad vil jeg?”
 • Skriv det ned.
 • Når du har skrevet alt ned, læs da listen igennem.
 • Vælg en af tingene, du vil have fokus på nu.
 • Handl på det. Søg på internettet, tal med andre, opsøg steder og personer, der kan føre dig videre mod det, du søger. Sæt gang i processen helt fysisk ved at gå efter det, du søger og vil.
 • Gå til næste punkt på din liste, få fokus på det, handl på det og opfyld det.
 • Derefter næste punkt, osv.