TAK

Som tak for din tålmodighed med udfordringerne med den automatiske betaling, får du en guidet meditation, hvor du kan mærke og blive fyldt af din hjerte energi – den smukke energi som bl.a. jeg har mærket fra dig.

Varighed: 14:00

Om meditationen: Mærk din hjerte energi

En opløftende meditation – både for dig og dem omkring dig.


Mærk og bliv fyldt af hjertechakraets energier i denne meditation, hvor du  bliver guidet til at mærke og lade dig fylde af chakraets grundenergi, som er:
Forståelse, rummelighed, omsorg og kærlighed – til dig selv og andre.

Energier du kan tage med dig videre ud i livet efter meditationen.

Brug denne meditation, når du gerne “bare” vil mærke og fyldes op af hjertechakraets energi.

Hvis du også gerne samtidig vil mærke og erkende ubalancerne i dit hjertechakra og heale dem, brug da Hjerte meditation, som ligger i Biblioteket.

Supplement:

(til medlemmer af Dit Spirituelle Liv og Dit Spirituelle Univers)

1. Hjerte meditation

Hvis du også gerne vil mærke og erkende dine ubalancer i hjertechakraet og heale dem og hele chakraet, kan du  lade dig guide gennem meditationen: Hjerte meditation, der er en udvidet udgave af denne meditation. 

Du finder Hjerte meditation ved at klikke her.

2. Indsigt og viden om Hjertechakraet 

Du kan supplere meditationen ved at læse indlægget om Hjertechakraet, som du finder ved at klikke her

Her kan du læse om, hvad hjertechakraet refererer til psykisk og fysisk, hvordan ubalancer kan opstå og få mere hjælp til at skabe balance i chakraet .

Hjælp til din meditation

  • Sæt eller læg dig et uforstyrret sted, inden du tænder for lydfilen.

Og vær opmærksom på:

  • De guidede meditationer er visualiserende meditationer, hvilket vil sige, at jeg i guidingen beder dig om fx at se noget for dit indre blik. Men det er ikke alle, der ser noget, det kan også være en fornemmelse, følelse eller lign., du får af det, du skal ”se”.
  • I de meditationer, hvor du får at vide, at du møder et væsen, der viser dig noget, så vær åben for, hvad du bliver vist, for det kan komme til dig på mange måder, fx: gennem billeder, følelser, fornemmelser, ord (noget der ligner tanker), ro eller noget helt andet.
  • Noget af det vigtigste, når du mediterer, er at slippe forventninger og være åben for det, du får vist, på den måde det kommer til dig.
  • Vores tanker er altid til stede. I forhold til meditation, drejer det sig om at holde dem i baggrunden. Accepter derfor når tankerne kommer undervejs i meditationen.
  • Når du opdager, at du er gået med dine tanker, vend da blot opmærksomheden tilbage til meditationen og undlad at ”skælde dig selv ud” for ikke at kunne koncentrere dig.
  • Det er normalt, at vi forstyrres af vores tanker. Så giv ikke op, for med træning kommer dine tanker mere og mere i baggrunden – og du får dermed mere og mere ro og i det hele taget mere og mere ud af dine meditationer.