Kronechakraet

Indhold

Fysisk placering: Midt på issen.

Påvirkningsfarve: Hvid.

Du kan påvirke dit kronechakra og dets tilhørende bevidsthedsområde med farven hvid. Visualiser en hvid energi omkring dit hoved og/eller bær hvidt tøj, indtag hvide fødevarer og lignende.

Det er dog ikke tilrådeligt at påvirke dit kronechakra, da dette ­chakra skal komme i balance/folde sig ud gennem den udvikling, du gennemgår på alle områder af dit liv. Bliv i stedet opmærksom på dine ubalancer i dine øvrige chakraer, for det er igennem deres balance, kronechakraet finder sin.

Bevidsthedsområde: Alvidende kærlighed, være til stede, dybere åndelig forståelse.

Overskriften, når du har trukket et budskab, der refererer til krone­chakraet
Hvad skal og kan jeg rumme.

 

Psykisk forbindelse

Kronechakraet adskiller sig fra de øvrige chakraer ved, at chakraet udvikler og åbner sig, efterhånden som du skaber balance i de andre seks chakraer, altså når du skaber balance i chakraernes tilhørende bevidsthedsområder. En udvikling, der foregår gennem mange, mange liv.

Det er en meget stor rummelighed, som på sigt vil udvikle sig i takt med, at du som menneske oplever livets mange forskellige former for energier, og derigennem vil du udvikles til netop at kunne rumme større og større dele af dig selv og den ydre verden. En udfoldelse af kærlighedsevnen, der skaber muligheden for at sanse mere og mere af universet og sluttelig sanse alt med alkærlighed.

Når du har trukket et Divine Guidance kort, der referer til kronechakraet, angiver det, udover kortets budskab, at det vil være godt for dig at have fokus på at acceptere, respektere og rumme dig selv og dit liv, som det er.

 

Fysisk forbindelse

På fysisk plan har kronechakraet forbindelse til pinealkirtlen, hypothalamus og hjernen.

Hvis du har problemer i et af disse områder af din krop, kan du med fordel vende din opmærksomhed mod de øvrige chakraer. Al ubalance i de øvre chakraer har sin oprindelse i de nedre Begynd derfor med rodchakraet, derefter harachakraet osv., for her at blive opmærksom på og arbejde med de ubalancer, der måtte være i chakraernes tilhørende bevidsthedsområder.

 

Øvelser med hjælp til at skabe mere balance og større indsigt i dig

 

ØVELSE 1
 • Find papir og kuglepen frem, sæt dig så et stille sted, hvor du ikke kan forstyrres.
 • Tag nogle dybe vejrtrækninger og forestil dig, at du trækker din energi hjem til dig – og ind i din kerne, din sjæl.
 • Åbn energien og hele din fysiske krop, visualiser den åbner sig.
 • Mærk alt det, du rummer (mennesker, holdninger og følelser).
 • Skriv det ned – og nyd det.

 

ØVELSE 2
 • Find papir og kuglepen frem, sæt dig så et stille sted, hvor du ikke kan forstyrres.
 • Tag nogle dybe vejrtrækninger, og forestil dig, at du trækker din energi hjem til dig – og ind i din kerne, din sjæl.
 • Åbn energien og hele din fysiske krop, visualiser den åbner sig.
 • Giv dig lov til at mærke alt det, du ikke kan rumme (mennesker, holdninger, følelser mm.).
 • Skriv det ned.
 • Tag igen nogle dybe vejrtrækninger, og forestil dig, at du trækker din energi hjem til dig – og ind i din kerne, din sjæl.
 • Åbn energien og hele din fysiske krop, visualiser den åbner sig.
 • Giv dig nu lov til at mærke, hvorfor du ikke kan rumme de sider af dig selv.
 • Skriv det ned, der kommer til dig.