Hjertechakraet

Indhold

Fysisk placering: Over dit fysiske hjerte.

Påvirkningsfarve: Grøn.

Du kan påvirke og dermed hjælpe til at skabe balance i dit hjertechakra og dets tilhørende bevidsthedsområde med farven grøn. Visualiser en grøn energi omkring dit hjerte og/eller bær grønt tøj, indtag grønne fødevarer og lignende.

BevidsthedsområdeKærlighed, omsorg, forståelse, accept, rummelighed, medfølelse, empati. 

Overskriften, når du har trukket et budskab, der refererer til hjertechakraet.
Hvad føler jeg?

 

Psykisk

Kærlighed, som er rummelighed og forståelse for andres måde at manifestere sig på, har reference til hjertechakraet. Herfra giver du omsorg og kærlighed til andre mennesker og bifalder dem – og dig selv.

Ubalance i hjertechakraet kan skyldes, at du påtager dig ansvar og gør alt for andre, eller du tilbageholder stærke følelser som eksempelvis sorg. Du har glemt omsorgen for dig selv og din livsenergi, og din evne til at give rent fra dit hjerte forringes. Du holder omsorgen og kærligheden for dig selv og andre tilbage.

Du kan godt være en person, der holder af, giver og gør meget til og for andre uden at have balance i hjertechakraet. For hvis det er en rolle, du spiller, har det sit udspring i solar plexus, i egoet, og årsagen kan findes i et behov eller ønske, der ikke er blevet opfyldt. Hvis du fx har et uopfyldt ønske om at få omsorg og anerkendelse, kan det være med til at skabe denne adfærd, da du med den vil opleve en form for anerkendelse, når andre glædes over din hjælpsomhed.Altså en erstatning for en reel anerkendelse af den du er.

Forståelsen og rummeligheden af dig selv hænger nøje sammen med, hvordan og hvad du oplever i den ydre verden. Og der er ingen forskel mellem din kærlighed til dig selv og til andre mennesker.

Forståelsen og rummeligheden af dig selv hænger nøje sammen med, hvordan og hvad du oplever i den ydre verden. Og der er ingen forskel mellem din kærlighed til dig selv og til andre mennesker.

 

Fysisk

På fysisk plan har hjertechakraet forbindelse til thymus kirtlen, hjertet og lungerne.

Ved længerevarende ubalance i hjertechakraet, bevidst eller ubevidst manglende erkendelse og anerkendelse af dine følelser, kan ubalancen manifestere sig fysisk i form af problemer i et eller flere af disse områder i din krop. Dette er en indikation af, at der er en ubalance i forhold til, at du påtager dig og gør alt for andre, holder din omsorg og kærlighed tilbage, tilbageholder stærke følelser og ikke giver dig selv omsorg.

 

Øvelser med hjælp til at skabe mere balance og større indsigt i dig

 

ØVELSE 1
 • Find papir og kuglepen frem og sæt dig et stille sted, hvor du ikke kan forstyrres.
 • Tag nogle dybe vejrtrækninger, og forestil dig, at du trækker din energi hjem til dig – og ned i dit hjertechakra.
 • Åbn energien og hele området omkring dit hjertechakra, visualiser det åbner sig.
 • Åbn dig nu for de følelser, du ikke vil erkende og anerkende, du har i dig.
 • Sig til dig selv, at det er okay, og at du er parat til at mærke
  følelsen/følelserne.
 • Mærk.
 • Skriv gerne det ned, du oplever.

 

ØVELSE 2
 • Skriv navnene på de personer, der står dig nær, de personer du har en arbejdsrelation til og/eller omgiver dig med til daglig.
 • Forhold dig derefter til hver enkel person på din liste og mærk efter:
 • Holder du igen på din omsorg og kærlighed til personen?
 • Tager du overansvar for personen?
 • Eller er alt, som det skal være i relationen?
 • Sæt et plus ved overansvar, et minus ved ”holder igen”, og tegn et hjerte ved de personer, hvor du oplever, at alt er vel.
 • Øv dig i at ændre din adfærd i de relationer, hvor du har erkendt, at du giver for meget ud, og der hvor du holder for meget tilbage.