Harachakraet

Indhold

Fysisk placering: Tre fingres bredde under din navle.

Påvirkningsfarve: Orange.

Du kan påvirke og dermed hjælpe til at skabe balance i dit harachakra og dets tilhørende bevidsthedsområde med farven orange.  Visualiser en orange energi omkring dit underliv og/eller bær orange tøj, indtag orange fødevarer og lignende.

Bevidsthedsområde: Mæthed og udleve følelser, følelsen af tilstrækkelighed, kreativitet, seksualitet.

Overskriften, når du har trukket et budskab, der refererer til harachakraet.
Hvad vil jeg med mit liv? Hvad vil jeg med mine følelser?

 

Psykisk forbindelse

Harachakraet er lageret for dine følelsers balance, din psykiske balance. Det er området for de følelser, der opstår, når du søger tilfredsstillelse af dine begær, ønsker og behov.

Erkender og søger du at tilfredsstille dine begær og ønsker, opstår en mæthedsfølelse, og forskellige følelser vil aktiveres i dig. Følelser, der kommer af din egen reaktion på at have fået dine behov opfyldt, og følelser der opstår i mødet med den ydre verden og andres reaktioner på dig.

Manifesterer du dine ønsker og dit begær og får dem opfyldt, får du overskud til at få ro på dit liv og energi til at vende din opmærksomhed ud ad mod andre og verden. Og et overskud til de forskellige følelser, der opstår i bevidsthedsområdet.

Når du har trukket et Divine Guidance kort, der referer til harachakraet, angiver det, udover kortets budskab, at der er ubalance i dit harachakra, som kan komme til stede, hvis du ikke får opfyldt dit begær, dine ønsker og basale behov.

Det kan komme til udtryk med en form for tomrum, og du vil have følelsen af at mangle og savne noget. Dette tomrum kan skabe en følelse af frustration og vrede, fordi du vil føle, at der er noget, der ikke er opfyldt, noget du savner. Enten bevidst eller ubevidst.

Harachakraet er en form for følelsesrum, hvor alle mulige forskellige følelser dukker op. Erkend dine følelser og giv udtryk for dem, så manifesteres energien, og der skabes balance i harachakraet. Hvis du derimod undertrykker dine følelser og derved ikke anerkender dem, vil det skabe ubalance i chakraet og blokere for, at du kan mærke, hvad du egentlig føler.

 

Fysisk forbindelse

På fysisk plan har harachakraet forbindelse til binyrerne, tynd-, tyk- og tolvfingertarmen.

Ved længerevarende ubalance i harachakraet, længerevarende bevidst eller ubevidst manglende erkendelse og anerkendelse af dine følelser, kan ubalancen manifestere sig fysisk, i form af problemer i et eller flere af disse områder i din krop. Dette er en indikation af, at der er en ubalance i forhold til at erkende, anerkende, give udtryk for og manifestere dine følelser.

 

Øvelser med hjælp til at skabe mere balance og større indsigt i dig

 

ØVELSE 1
  • Skriv en følelsesdagbog.
  • Skriv hver aften, hvilke følelser der har været i dig i løbet af dagen.

 

ØVELSE 2
  • Læs det, du har skrevet i din dagbog en gang om ugen, og find ud af, hvilke følelser, der er mest fremtrædende.
  • Tag så nogle dybe vejrtrækninger, og forestil dig, at du trækker din energi hjem til dig – og ned i dit harachakra.
  • Forestil dig, at du åbner energien og hele området omkring dit harachakra, visualiser det åbner sig.
  • Mærk efter, om følelsen dækker over andre følelser og/eller uopfyldte behov og ønsker.
  • Hvis ja, find da ud af hvilke.
  • Øv dig i at give udtryk for følelserne, sig dem højt, vis dem, og begynd at handle på dine behov og ønsker, søg efter opfyldelse – og opfyld dem. (Hav fokus på en følelse, et behov eller et ønske ad gangen).