Chakrasystemet

Indholdsfortegnelse

Chakraerne – sjælens nervesystem

Vi har et fysisk sansesystem (syns-, lugte-, høre-, smage- og følesansen), som er forbundet til kroppens nervesystem. Derudover har vi et mere forfinet og energimæssigt sansesystem, chakrasystemet, til rådighed. Et sansesystem man kan kalde sjælens nerve­system, der også har direkte forbindelse til vores nervesystem.

De fysiske sanser gør os i stand til at se, høre, smage, føle og dufte den fysiske verden. Med chakrasystemets sanser kan vi sanse den åndelige verden, som er lig med vores følelses- og tankestrukt­urer. Vi kan derfor også dufte, mærke, føle, høre og se det, der ikke kan regis­treres af de fysiske sanser. Uanset hvilket af de to sanse­systemer vi bruger, så har de begge en direkte adgang til alle vores følelser og oplevelser, og kan påvirke og blive påvirket af det vi føler og tænker.

De syv hovedchakraer (rod-, hara-, solar plexus-, hjerte-, hals-, pande- og kronechakra), som befinder sig i vores energistruktur, også kaldet auraen, sørger for, at vi kan opleve os selv, at sjælen kan opleve sig selv.

Bevidsthedsområder

Hvert enkelt af de syv chakraer har en energimæssig forbindelse til et bevidsthedsområde i vores sind og til et fysisk område i vores krop.

I forhold til chakraernes tilhørende bevidsthedsområder kan man billedligt talt sige, at de enkelte chakraer filtrerer vores oplevelser, den udefrakommende energi, og sender de finere dele af energien videre, med start i det groveste filter i rodchakraet til de overliggende chakraer og videre til det fineste filter i kronechakraet.

Vi er ligesom et hus. Vi har et fundament, et ståsted, og vi har forskellige etager med forskellige funktioner. Er der problemer med balancen i nogle af de øverste etager, kommer problemet højst sandsynlig fra de underliggende etager. Det første, du derfor må sikre dig i al spirituel og personlig udvikling, er, at fundamentet er i orden. Sikre at det, der bevidsthedsmæssigt har forbindelse til rodchakraet, som eksempelvis jordforbindelse og erkendelse af dine behov, er i balance.

Ubalancer

På samme måde, som vi kan opleve ubalance i vores fysiske organer, og derfor kan blive syge, kan der også opstå ubalance i chakraerne, som i første omgang giver sig udslag i uhensigtsmæssige handle-, tanke- og følelsesmønstre. Ubalancer, der ofte opstår som følge af de samme påvirkninger, der nedbryder vores fysiske krop som for eksempel mangel på søvn, vand, mad, negative tanker og følelser.

Chakraerne er let påvirkelige af, hvad vi tænker og føler, og derfor er de uhensigtsmæssige tanker og følelser, som er dannet af tidligere oplevelser, den primære årsag til ubalancer i vores chakraer. Disse ubalancer forringer energigennemstrømningen i chakraerne, og da chakraerne har forbindelse til vores fysiske krop, vil de dermed også forringe energistrømningen til og i kroppen.

Området, chakraet referer til fysisk, har dermed mindre energi at arbejde med, og områdets organer er derfor ikke længere i stand til at arbejde 100%. Er der kommet ubalance i et chakra, kan det betyde, at der finder en ophobning af affaldsstoffer sted i den fysiske krop.

Længerevarende ubalancer i vores chakraer, kan derfor på sigt påvirke vores fysiske krop med forskellige former for ubehag og i værste fald med sygdom, hvis vi ikke erkender og forholder os til ubalancerne og gør noget for at skabe mere balance i vores handle-, tanke- og følelsesmønstre.

Og det er lige netop dette, Divine Guidance kortene kan hjælpe dig til. Kortene hjælper dig til at blive opmærksom på og erkende de ubalancer, du har i dine handle-, tanke- og følelsesmønstre og giver dig redskaber til at skabe mere balance i dine oplevelser, handlinger, følelser og tanker, så du kan leve dit liv så optimalt, det er muligt, og dermed også få en større balance i din fysiske krop.